Privredno i korporativno pravo

Pravna podrška domaćim i međunarodnim kompanijama u pogledu statusnih, organizacionih i poslovnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

Radno pravo

Pravna rješenja s ciljem osiguranja dobrih i dugotrajnih odnosa između poslodavaca i zaposlenika.

Stvarno pravo

Pravna pomoć u rješavanu svih pitanja uspostavljanja i zaštite vlasništva.

Advokatska
kancelarija Kapidžić